PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI

Työkykyjohtamisen työkalut ja materiaalit Elon Työkykypakista


Olemme luoneet työkykypakin auttamaan sinua sekä työpaikkaasi työkykyjohtamisessa. Työkykypakistamme löydät erilaisia työkaluja sekä materiaaleja työkykyjohtamisen avuksi.


Risk indicator

Tunnista henkilöstönne työkykyriskit ja johda työkykyä ennakoivasti

Henkilöstön työkyky on kriittinen menestystekijä yritykselle. Työkykyjohtamisen riskimittarilla tunnistat henkilöstön työkyvyn riskit yrityksessäsi ja pystyt räätälöidyn raportin avulla kohdentamaan toimenpiteet ennakoivasti ja vaikuttavasti. Mittarin tekemiseen tarvitset vain noin 10 minuuttia.

Tutustu Työkykyjohtamisen riskimittariin


Suorituksen johtaminen

Hyvä työsuoritus ei synny itsestään, vaan se edellyttää esimieheltä aktiivista johtamista ja työntekijöiden osallistamista erityisesti muutostilanteissa. Aina suoriutuminen ei onnistu ja silloin esimiehen tulee pohtia, mistä se johtuu. Tarvitaanko esim. lisää perehdytystä? Onnistunut työsuorituksen johtaminen tukee myös työkykyä.

Lue lisää suorituksen johtamisesta

Tartu työkyvyn haasteisiin ajoissa

Ongelmiin kannattaa tarttua silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia voidaan tukea aktiivisella ongelmien havaitsemisella, puheeksiottamisella ja ratkaisujen hakemisella. Varhainen tuki on osa hyvää esihenkilötyötä ja arkijohtamista. 

Lue lisää työkyvyn tukemisesta


Tue osatyökykyistä

Osatyökykyisen tukeminen

Huolimatta hyvästä suorituksen ja työkyvyn johtamisesta, kenen tahansa työkyky voi alentua hetkellisesti tai pysyvästi. Tukemalla varhaista työhön paluuta sairauspoissaolon jälkeen, voidaan ennaltaehkäistä työkykyongelmien pitkittyminen ja työkyvyttömyysriskien lisääntyminen. Työkykyä tukevilla toimenpiteillä voidaan myös suoraan vähentää yritykselle aiheutuvia kustannuksia.

Lue lisää osatyökykyisen tukemisesta

Jaa sivu