PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI

Työkykyjohtamisen työkalut ja materiaalit Elon Työkykypakista


Risk indicator

Tunnista henkilöstönne työkykyriskit ja johda työkykyä ennakoivasti

Henkilöstön työkyky on kriittinen menestystekijä yritykselle. Työkykyjohtamisen riskimittarilla tunnistat henkilöstön työkyvyn riskit yrityksessäsi ja pystyt räätälöidyn raportin avulla kohdentamaan toimenpiteet ennakoivasti ja vaikuttavasti. Mittarin tekemiseen tarvitset vain noin 10 minuuttia.

Tutustu Työkykyjohtamisen riskimittariin


Suorituksen johtaminen

Hyvä työsuoritus ei synny itsestään, vaan se edellyttää esimieheltä aktiivista johtamista ja työntekijöiden osallistamista. Aina suoriutuminen ei onnistu ja silloin esimiehen tulee pohtia, mistä se johtuu. Onnistunut työsuorituksen johtaminen tukee myös työkykyä.

Lue lisää suorituksen johtamisesta

Tartu työkyvyn haasteisiin ajoissa

Ongelmiin kannattaa tarttua silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia voidaan tukea aktiivisella ongelmien havaitsemisella, puheeksiottamisella ja ratkaisujen hakemisella. Varhainen tuki on osa hyvää esimiestyötä ja arkijohtamista. 

Lue lisää työkyvyn tukemisesta

Jaa sivu