PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI
Home
Tartu haasteisiin
Take action

Ennaltaehkäise työkuormitusta tarttumalla haasteisiin ajoissa

Parhaiten voit ennaltaehkäistä työkuormitusta tarttumalla ongelmiin silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia voidaan tukea aktiivisella ongelmien havaitsemisella, puheeksiottamisella ja ratkaisujen hakemisella. Varhainen tuki on osa hyvää esihenkilötyötä ja arkijohtamista.

Lisäksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä esihenkilöiden, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä. Yhteistyöllä voidaan tehokkaasti ehkäistä sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ennakoinnista

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että ennen pandemia-aikaa vastaajista joka kolmas toivoi, että esihenkilö puuttuisi tarvittaessa aktiivisemmin työyhteisön ongelmiin. Pandemia-ajan jälkeisenä aikana joka neljäs toivoo aktiivisempaa puuttumista.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ennakoinnista

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että ennen pandemia-aikaa vastaajista joka kolmas toivoi, että esihenkilö puuttuisi tarvittaessa aktiivisemmin työyhteisön ongelmiin. Pandemia-ajan jälkeisenä aikana joka neljäs toivoo aktiivisempaa puuttumista.


Työkuormituksen tunnistaminen

Työkuormitus ei ole ainoastaan negatiivinen asia. Sopiva kuormitus tukee työntekijän työkykyä ja terveyttä. Haitallisia kuormitustekijöitä voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa. Keskeinen väline työn kuormitustekijöiden hallinnassa on niiden järjestelmällinen selvittäminen ja arviointi.

Lue lisää työkuormituksesta

Välitä varhain ja ota puheeksi

Varhaisen tuen keskustelu on esihenkilön ja työntekijän välinen luottamuksellinen keskus­telu, jossa puhutaan työn sujumisen häiriö­tilanteista. Keskustelulla haetaan ratkaisuja työn sujumiseen mahdollisimman varhaises­sa vaiheessa, kun esihenkilöllä herää huo­li työntekijästä.

Lue lisää varhaisesta välittämisestä

Muokkaa työtä

Työn muokkaamista kannattaa suunnitella työpaikalla yhteistoiminnassa jo ennen kun sille on havaittu akuuttia tarvetta. Heti, kun työntekijällä havaitaan työkyvyn haasteita, on hyvä ottaa sovitut keinot käyttöön. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työtä voidaan muokata, sen nopeammin tilanne todennäköisesti ratkeaa kaikkien osapuolien kannalta myönteisesti.

Lue lisää työn muokkauksesta


Tilanteessa, kun työntekijä…

Kun työntekijä ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, selkiytä työtehtävä ja tavoitteet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Mitkä ovat työsi tärkeimmät tavoitteet?
• Kuinka hyvin olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Tarvitse minulta apua työsi tavoitteiden täsmentämisessä?
• Haluatko minulta enemmän tai vähemmän tukea työllesi?
• Koetko, että saat työstäsi riittävästi palautetta? Jos et saa, haluaisitko lisää?

Kun työntekijä ei osaa, varmista perehdytys
ja selvitä koulutustarpeet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Onko työssäsi tehtäviä, jotka tuntuvat hankalilta?
• Tarvitsetko lisää perehdytystä? Mistä asiasta?
• Miten koet oppivasi parhaiten?
• Kuka sinua voisi parhaiten auttaa?

Kun työntekijä ei pysty, tee työjärjestelyitä ja/tai hanki työvälineitä.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Miten nykyiset työjärjestelyt toimivat kohdallasi?
• Mikä auttaisi parantamaan työsi sujumista?
• Mitä mielestäsi kannattaisi tilanteessa tehdä?

Kun työntekijä ei viitsi, puutu asiaan ja anna varoitus tarvittaessa.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Kuinka olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Mikä estää sinua onnistumasta työssäsi?
• Mitä muutoksia voit itse tehdä?
• Asteikolla 1-10, kuinka tyytyväinen olet työhösi?

Kun työntekijä tekee liikaa:
• Aseta rajat työskentelylle
• Jaa vastuuta laajemmalle
• Ota työpari käyttöön
• Jaa asiantuntijan osaamista laajemmalle
• Tarjoa työohjausta

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Mitä minä voisin tehdä esimiehenä, jos sinun työskentelysi sujuisi paremmin?
• Kaipaatko jossain työtehtävässäsi apua tai sparrausta?
• Miten voisimme kehittää tiimimme yhteistyöskentelyä?
• Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet työhösi?
• Asteikolla 1-5 kuinka paljon koet stressiä?
• Mihin työtehtäviin työaikasi kuuluu?
• Mitkä ovat tärkeimpiä työtehtäviäsi?
• Mistä työtehtävistä voisi luopua?

Kun työntekijä ei kykene:
• Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
• Arvioi työntekijän työssä suoriutumista
• Järjestä työterveysneuvottelu
• Muokkaa työtä
• Selvitä kuntoutusmahdollisuuksia

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Millaisena näet oman tilanteesi?
• Mitkä työtehtävät onnistuvat hyvin?
• Mitkä työtehtävät eivät onnistu?
• Mikä auttaisi sinua jatkamaan työssä?

Jaa sivu