elo.fielo logo FI
Home
Tartu haasteisiin
Take action

Tartu haasteisiin

Ongelmiin kannattaa tarttua silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia voidaan tukea aktiivisella ongelmien havaitsemisella, puheeksiottamisella ja ratkaisujen hakemisella. Varhainen tuki on osa hyvää esimiestyötä ja arkijohtamista.

Lisäksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä esimiesten, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä. Yhteistyöllä voidaan tehokkaasti ehkäistä sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä.

Tiesitkö tämän haasteisiin tarttumisesta

Elon työyhteisökyselyn vastaajista joka kolmas toivoo, että esimies puuttuisi tarvittaessa aktiivisemmin työyhteisön ongelmiin.

Tiesitkö tämän haasteisiin tarttumisesta

Elon työyhteisökyselyn vastaajista joka kolmas toivoo, että esimies puuttuisi tarvittaessa aktiivisemmin työyhteisön ongelmiin.


Näin tunnistat työkuormituksen

Työkuormitus ei ole ainoastaan negatiivinen asia. Sopiva kuormitus tukee työntekijän työkykyä ja terveyttä. Haitallisia kuormitustekijöitä voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa. Keskeinen väline työn kuormitustekijöiden hallinnassa on niiden järjestelmällinen selvittäminen ja arviointi.

Lue lisää

Näin välität varhain ja otat puheeksi

Varhaisen tuen keskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen luottamuksellinen keskus­telu, jossa puhutaan työn sujumisen häiriö­tilanteista. Keskustelulla haetaan ratkaisuja työn sujumiseen mahdollisimman varhaises­sa vaiheessa, kun esimiehellä herää huo­li työntekijästä.

Lue lisää


Tilanteessa, kun työntekijä…

Kun työntekijä ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, selkiytä työtehtävä ja tavoitteet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Mitkä ovat työsi tärkeimmät tavoitteet?
• Kuinka hyvin olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Tarvitse minulta apua työsi tavoitteiden täsmentämisessä?
• Haluatko minulta enemmän tai vähemmän tukea työllesi?
• Koetko, että saat työstäsi riittävästi palautetta? Jos et saa, haluaisitko lisää?

Kun työntekijä ei osaa, varmista perehdytys
ja selvitä koulutustarpeet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Onko työssäsi tehtäviä, jotka tuntuvat hankalilta?
• Tarvitsetko lisää perehdytystä? Mistä asiasta?
• Miten koet oppivasi parhaiten?
• Kuka sinua voisi parhaiten auttaa?

Kun työntekijä ei pysty, tee työjärjestelyitä ja/tai hanki työvälineitä.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Miten nykyiset työjärjestelyt toimivat kohdallasi?
• Mikä auttaisi parantamaan työsi sujumista?
• Mitä mielestäsi kannattaisi tilanteessa tehdä?

Kun työntekijä ei viitsi, puutu asiaan ja anna varoitus tarvittaessa.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Kuinka olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Mikä estää sinua onnistumasta työssäsi?
• Mitä muutoksia voit itse tehdä?
• Asteikolla 1-10, kuinka tyytyväinen olet työhösi?

Kun työntekijä tekee liikaa:
• Aseta rajat työskentelylle
• Jaa vastuuta laajemmalle
• Ota työpari käyttöön
• Jaa asiantuntijan osaamista laajemmalle
• Tarjoa työohjausta

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Mitä minä voisin tehdä esimiehenä, jos sinun työskentelysi sujuisi paremmin?
• Kaipaatko jossain työtehtävässäsi apua tai sparrausta?
• Miten voisimme kehittää tiimimme yhteistyöskentelyä?
• Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet työhösi?
• Asteikolla 1-5 kuinka paljon koet stressiä?
• Mihin työtehtäviin työaikasi kuuluu?
• Mitkä ovat tärkeimpiä työtehtäviäsi?
• Mistä työtehtävistä voisi luopua?

Kun työntekijä ei kykene:
• Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
• Arvioi työntekijän työssä suoriutumista
• Järjestä työterveysneuvottelu
• Muokkaa työtä
• Selvitä kuntoutusmahdollisuuksia

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Millaisena näet oman tilanteesi?
• Mitkä työtehtävät onnistuvat hyvin?
• Mitkä työtehtävät eivät onnistu?
• Mikä auttaisi sinua jatkamaan työssä?

Jaa sivu