PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV

Verktyg och material för hantering av arbetsförmåga


Risk-indicator-results.svg h 250?h=250

Bekanta dig med riskindikatorn för ledning av arbetsförmågan

Personalens arbetsförmåga är en kritisk framgångsfaktor för företaget. Med riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan identifierar du riskerna gällande personalens arbetsförmåga i ditt företag och med hjälp av den skräddarsydda rapporten kan du rikta åtgärderna proaktivt och effektivt. Du behöver endast cirka 10 minuter för att gå igenom indikatorn.

Bekanta dig med riskindikatorn


Led prestationen

En god arbetsprestation föds inte av sig själv utan förutsätter aktiv ledning av chefen och deltagande av arbetstagarna. Prestationen lyckas inte alltid och då måste chefen fundera vad det beror på.  En framgångsrik ledning av arbetsprestationer stöder även arbetstagarnas arbetsförmåga.

Läs mer

Ta tag i utmaningarna

Det lönar sig att ta tag i problemen medan de ännu är små. Arbetstagarens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet kan stödas genom att aktivt uppmärksamma problem, föra dessa på tal och hitta lösningar. Tidigt stöd utgör en del av gott chefsarbete och ledarskapet i vardagen. 

Läs mera

Dela den här sidan