elo.fielo logo FI
Home
Johda suoritusta
Lead work

Johda suoritusta

Kun organisaatiosi henkilöstön työkyky on hyvällä tasolla, keskity ennaltaehkäisemään haasteita työsuorituksen johtamisella. Työssä voi onnistua, kun:

• Työn tavoitteet ovat selkeät
• Työntekijällä on työhön sopiva osaaminen
• Työn organisointi ja työvälineet mahdollistavat työssä onnistumisen
• Työntekijän asenne on kunnossa
• Työntekijä kykenee tekemään työtä

Tiesitkö tämän suorituksen johtamisesta

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että vastaajista joka neljäs kaipaa selkeyttä siihen, mitä heiltä odotetaan työssään. Epäselvät tavoitteet työlle heikentävät työn tuottavuutta ja lopulta yrityksen tulosta. Suorituksen johtaminen onkin avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta!

Tiesitkö tämän suorituksen johtamisesta

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että vastaajista joka neljäs kaipaa selkeyttä siihen, mitä heiltä odotetaan työssään. Epäselvät tavoitteet työlle heikentävät työn tuottavuutta ja lopulta yrityksen tulosta. Suorituksen johtaminen onkin avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta!


Bubbles yellow

Palaute on tärkeä osa suorituksen johtamista

Palautteen tehtävä on pitää työ perustehtävän ja sovittujen tavoitteiden suuntaisena ja auttaa työntekijöitä kehittymään omassa työssään. Positiivisella palautteella innostat ja motivoit työhön tukien työntekijän itseluottamusta. Palaute edistää muutosta ja auttaa oppimisessa. Sen vuoksi on toisinaan tarpeen antaa myös korjaavaa palautetta, jotta jatkossa toiminta menee oikeaan suuntaan.

Syvennä osaamistasi


Tilanteessa, kun työntekijä…

Kun työntekijä ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, selkiytä työtehtävä ja tavoitteet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Mitkä ovat työsi tärkeimmät tavoitteet?
• Kuinka hyvin olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Tarvitse minulta apua työsi tavoitteiden täsmentämisessä?
• Haluatko minulta enemmän tai vähemmän tukea työllesi?
• Koetko, että saat työstäsi riittävästi palautetta? Jos et saa, haluaisitko lisää?

Kun työntekijä ei osaa, varmista perehdytys
ja selvitä koulutustarpeet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Onko työssäsi tehtäviä, jotka tuntuvat hankalilta?
• Tarvitsetko lisää perehdytystä? Mistä asiasta?
• Miten koet oppivasi parhaiten?
• Kuka sinua voisi parhaiten auttaa?

Kun työntekijä ei pysty, tee työjärjestelyitä ja/tai hanki työvälineitä.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Miten nykyiset työjärjestelyt toimivat kohdallasi?
• Mikä auttaisi parantamaan työsi sujumista?
• Mitä mielestäsi kannattaisi tilanteessa tehdä?

Kun työntekijä ei viitsi, puutu asiaan ja anna varoitus tarvittaessa.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Kuinka olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Mikä estää sinua onnistumasta työssäsi?
• Mitä muutoksia voit itse tehdä?
• Asteikolla 1-10, kuinka tyytyväinen olet työhösi?

Kun työntekijä tekee liikaa:
• Aseta rajat työskentelylle
• Jaa vastuuta laajemmalle
• Ota työpari käyttöön
• Jaa asiantuntijan osaamista laajemmalle
• Tarjoa työohjausta

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Mitä minä voisin tehdä esimiehenä, jos sinun työskentelysi sujuisi paremmin?
• Kaipaatko jossain työtehtävässäsi apua tai sparrausta?
• Miten voisimme kehittää tiimimme yhteistyöskentelyä?
• Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet työhösi?
• Asteikolla 1-5 kuinka paljon koet stressiä?
• Mihin työtehtäviin työaikasi kuuluu?
• Mitkä ovat tärkeimpiä työtehtäviäsi?
• Mistä työtehtävistä voisi luopua?

Kun työntekijä ei kykene:
• Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
• Arvioi työntekijän työssä suoriutumista
• Järjestä työterveysneuvottelu
• Muokkaa työtä
• Selvitä kuntoutusmahdollisuuksia

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Millaisena näet oman tilanteesi?
• Mitkä työtehtävät onnistuvat hyvin?
• Mitkä työtehtävät eivät onnistu?
• Mikä auttaisi sinua jatkamaan työssä?

Lue lisää Tartu haasteisiin -osiossa.

Jaa sivu