PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI
Home
Johda suoritusta
Lead work

Työsuorituksen johtaminen

Työsuorituksen johtaminen tarkoittaa työyhteisön toimivuudesta huolehtimista, epäkohtiin puuttumista ja työn tekemisen edellytyksistä huolehtimista. On tärkeää, että olet tavoitettavissa sekä apuna ja tukena päivittäisessä työssä. Päivittäisessä johtamisessa korostuu läsnäolo, kuuntelemisen taito ja keskustelevan ilmapiirin luominen. Työsuorituksen johtamisella pidät myös henkilöstön työkykyä yllä ja ennaltaehkäiset työkyvyn haasteita.

Vinkkejä työsuorituksen johtamiseen:
• Kuuntele ja keskustele henkilöstön kanssa, perustele ja toista tärkeitä asioita useaan otteeseen arjen keskusteluhetkissä.​
• Kuuntele ja tulkitse työyhteisön ja henkilöstön ’hiljaisia signaaleja’.​
• Perehdytä, ohjaa ja tue työn tekemisessä ja kehittymisessä.​
• Huolehdi, että yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan.​
• Aseta ja seuraa tavoitteita.​
• Anna ja vastaanota palautetta.​
• Ole läsnä ja tavoitettavissa.​

Tiesitkö?

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että ennen pandemia-aikaa vastaajista joka neljäs kaipaa selkeyttä siihen, mitä heiltä odotetaan työssään. Kehitys on ollut myönteistä, sillä pandemia-ajan jälkeen enää joka viides kaipasi selkeyttä työnsä tavoitteisiin. Epäselvät tavoitteet työlle heikentävät työn tuottavuutta ja lopulta yrityksen tulosta. Suorituksen johtaminen onkin avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.

Tiesitkö?

Elon työyhteisökyselyn tulokset osoittavat, että ennen pandemia-aikaa vastaajista joka neljäs kaipaa selkeyttä siihen, mitä heiltä odotetaan työssään. Kehitys on ollut myönteistä, sillä pandemia-ajan jälkeen enää joka viides kaipasi selkeyttä työnsä tavoitteisiin. Epäselvät tavoitteet työlle heikentävät työn tuottavuutta ja lopulta yrityksen tulosta. Suorituksen johtaminen onkin avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.


Perehdyttäminen tukee työssä onnistumista

Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää uusi työntekijä työhönsä. Perehdyttämistä tarvitaan myös silloin, kun työntekijä palaa pitkän poissaolon jälkeen tai kun hänen työtehtävänsä muuttuvat. Perehdyttäminen voidaankin nähdä kertaluonteisen toimenpiteen sijaan jatkuvana toimintana. Perehdyttämiseen kannattaa panostaa, sillä se auttaa työntekijää kiinnittymään osaksi työyhteisöä, tukee motivaatiota ja myös työntekijän työkykyä.

Lue lisää perehdyttämisestä

Palautteen antaminen on tärkeä osa suorituksen johtamista

Palautteen tehtävä on pitää työ perustehtävän ja sovittujen tavoitteiden suuntaisena ja auttaa työntekijöitä kehittymään omassa työssään. Positiivisella palautteella innostat ja motivoit työhön tukien työntekijän itseluottamusta. Palaute edistää muutosta ja auttaa oppimisessa. Positiivinen palaute auttaa myös jaksamaan työssä hektisempinäkin aikoina, kun taas korjaava palaute antaa mahdollisuuden kehittymiselle.

Lue lisää palautteesta

Muutoksen johtaminen onnistuneesti ylläpitää työkykyä

Muutokset ovat arkipäivää työpaikoilla niin hyvässä kuin pahassa. Muutoksille on aina jokin syy ja niiden pääsääntöinen tarkoitus on kehittää ja uudistaa työpaikan toimintaa. Muutosten toteuttaminen edellyttää onnistunutta muutosjohtamista, jossa ymmärryksen luominen, tuen antaminen ja viestintä ovat avainasemassa. Luomalla suotuisat puitteet muutosten läpiviemiselle ennaltasehkäiset työkykyhaasteita. ​ 

Lue lisää muutoksen johtamisesta


Tilanteessa, kun työntekijä…

Kun työntekijä ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, selkiytä työtehtävä ja tavoitteet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Mitkä ovat työsi tärkeimmät tavoitteet?
• Kuinka hyvin olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Tarvitse minulta apua työsi tavoitteiden täsmentämisessä?
• Haluatko minulta enemmän tai vähemmän tukea työllesi?
• Koetko, että saat työstäsi riittävästi palautetta? Jos et saa, haluaisitko lisää?

Kun työntekijä ei osaa, varmista perehdytys
ja selvitä koulutustarpeet.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Onko työssäsi tehtäviä, jotka tuntuvat hankalilta?
• Tarvitsetko lisää perehdytystä? Mistä asiasta?
• Miten koet oppivasi parhaiten?
• Kuka sinua voisi parhaiten auttaa?

Kun työntekijä ei pysty, tee työjärjestelyitä ja/tai hanki työvälineitä.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Miten nykyiset työjärjestelyt toimivat kohdallasi?
• Mikä auttaisi parantamaan työsi sujumista?
• Mitä mielestäsi kannattaisi tilanteessa tehdä?

Kun työntekijä ei viitsi, puutu asiaan ja anna varoitus tarvittaessa.

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Kuinka olet saavuttanut työsi tavoitteet?
• Mikä estää sinua onnistumasta työssäsi?
• Mitä muutoksia voit itse tehdä?
• Asteikolla 1-10, kuinka tyytyväinen olet työhösi?

Kun työntekijä tekee liikaa:
• Aseta rajat työskentelylle
• Jaa vastuuta laajemmalle
• Ota työpari käyttöön
• Jaa asiantuntijan osaamista laajemmalle
• Tarjoa työohjausta

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Mitä minä voisin tehdä esimiehenä, jos sinun työskentelysi sujuisi paremmin?
• Kaipaatko jossain työtehtävässäsi apua tai sparrausta?
• Miten voisimme kehittää tiimimme yhteistyöskentelyä?
• Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet työhösi?
• Asteikolla 1-5 kuinka paljon koet stressiä?
• Mihin työtehtäviin työaikasi kuuluu?
• Mitkä ovat tärkeimpiä työtehtäviäsi?
• Mistä työtehtävistä voisi luopua?

Kun työntekijä ei kykene:
• Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
• Arvioi työntekijän työssä suoriutumista
• Järjestä työterveysneuvottelu
• Muokkaa työtä
• Selvitä kuntoutusmahdollisuuksia

Valmentavia kysymyksiä työntekijälle:
• Kuinka työsi sujuu?
• Millaisena näet oman tilanteesi?
• Mitkä työtehtävät onnistuvat hyvin?
• Mitkä työtehtävät eivät onnistu?
• Mikä auttaisi sinua jatkamaan työssä?

Lue lisää Tartu haasteisiin -osiossa.

Jaa sivu