PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI
HomeTartu haasteisiin
Tue työkykyä työtä muokkaamalla
Muokkaa työtä

Tue työkykyä muokkaamalla työtä

Työn muokkauksen tavoitteena on löytää ratkaisu yksilölliseen työkyvyn haasteeseen. Erilaisten mahdollisuuksien kartoittaminen työpaikalla jo ennakkoon, mahdollistaa ripeän toiminnan. On myös hyvä muistaa, että kevennetyllä työllä voi olla tervehdyttävämpi vaikutus kuin sairauslomalla. Työn muokkauksen suunnittelussa ja käytännön toteuksessa tärkeimmät kumppanit ovat työntekijät ja työterveyshuolto.

Työtä kannattaa muokata, koska se vähentää sairauspoissaoloja, ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja tukee työntekijää työssä jatkamisessa.

Olemme koonneet tälle sivulle materiaalia siitä, miten yrityksessä voidaan ennakkoon varautua työn muokkaukseen ja millaisia keinoja työnmuokkaukseen on.

Tiesitkö?

Monipuoliset työn muokkausmahdollisuudet vähentävät sairauslomalle jäämistä ja toisaalta lisäävät huomattavasti työhön paluuta pitkiltä sairauspoissaoloilta. Vahvaa näyttöä on pystytty löytämään siitä, että työn muokkaus lyhentää työkyvyttömyyden kestoa erilaisissa tuki-ja liikuntaelinten kiputiloissa.

(Ervasti et al., Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:7)

Tiesitkö?

Monipuoliset työn muokkausmahdollisuudet vähentävät sairauslomalle jäämistä ja toisaalta lisäävät huomattavasti työhön paluuta pitkiltä sairauspoissaoloilta. Vahvaa näyttöä on pystytty löytämään siitä, että työn muokkaus lyhentää työkyvyttömyyden kestoa erilaisissa tuki-ja liikuntaelinten kiputiloissa.

(Ervasti et al., Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:7)


Muokatun työn materiaalit

Milloin työtä on ajankohtaista muokata

Miten muokatun työn toimintamalli otetaan käyttöön

Miten ennakoit työn muokkausta

Keinot työn muokkaukseen

Miten keskustelet työntekijän kanssa työn muokkauksesta

Jaa sivu