PREVIEW MODE
elo.fielo logo FI
Home
Tue osatyökykyistä
Tue osatyökykyistä

Osatyökykyisen tukeminen

On inhimillistä, että työntekijöiden työkyvyssä on haasteita työuran aikana. Vaikka työkyky olisikin alentunut, on työkykyä yleensä myös paljon jäljellä. Yrityksellä ja erityisesti esihenkilöllä on tärkeä rooli työkyvyn tukemisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

Välittämisen ilmapiiri mahdollistaa työkyvyn tukemisen myös kaikkein haastavimmissa tilanteissa. Se tukee työntekijän motivaatiota ja halua palata työhön pitkienkin sairauspoissaolojen jälkeen. Sairauspoissaolon pitkittyessä työhön palaaminen vaikeutuu ja riski pysyvästä työkyvyttömyydestä lisääntyy. Työhön paluun tukeminen on siis tehokas keino vähentää myös työkyvyttömyyteen liittyviä kustannuksia.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa osatyökykyisyydestä

Pitkittyvät tai toistuvat sairauspoissaolot lisäävät pysyvän työkyvyttömyyden riskiä. Aktiivisilla työkyvyn tukitoimilla voidaan työpaikalla kuitenkin tukea työssä jatkamista ja toisaalta nopeuttaa työhön paluuta sairauspoissaolon jälkeen.

Tehokkaita työkyvyn tukitoimia ovat mm.:
Työn muokkausten avulla voidaan vähentää sairauspoissaoloja (Ervasti 2020) ja nopeuttaa työhön paluuta (Johansson ym. 2006; Hultin ym. 2010; Dellve ym. 2016).
Osasairauspäivärahan käyttö tukee työhön paluuta ja työssä jatkamista (Kausto ym. 2012, 2014; Viikari-Juntura ym. 2012, 2017)

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa osatyökykyisyydestä

Pitkittyvät tai toistuvat sairauspoissaolot lisäävät pysyvän työkyvyttömyyden riskiä. Aktiivisilla työkyvyn tukitoimilla voidaan työpaikalla kuitenkin tukea työssä jatkamista ja toisaalta nopeuttaa työhön paluuta sairauspoissaolon jälkeen.

Tehokkaita työkyvyn tukitoimia ovat mm.:
Työn muokkausten avulla voidaan vähentää sairauspoissaoloja (Ervasti 2020) ja nopeuttaa työhön paluuta (Johansson ym. 2006; Hultin ym. 2010; Dellve ym. 2016).
Osasairauspäivärahan käyttö tukee työhön paluuta ja työssä jatkamista (Kausto ym. 2012, 2014; Viikari-Juntura ym. 2012, 2017)


Työhön palaavan tukeminen

Työhön paluun tuki kannattaa aloittaa jo silloin, kun työntekijä jää pidemmälle sairauspoissaololle. Työhön paluun tukeminen on useiden tekojen ketju, jossa myös työterveyshuollolla on tärkeä rooli. Tärkeintä työhön palaavan tukemisessa on säännöllinen yhteydenpito poissaolojakson aikana.

Lue lisää työhön palaavan tukemisesta

Työkokeilussa olevan tukeminen

Työkokeilu on yksi käytetyimmistä ammatillisen kuntoutuksen muodoista. Työkokeilun avulla voidaan auttaa työntekijää palaamaan työelämään pitkän sairausjakson jälkeen. Esihenkilöllä on tärkeä rooli työkokeilussa olevan tukemisessa ja tilanteen seurannassa.

Lue lisää työkokeilussa olevan tukemisesta


Jaa sivu