PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
Home
Ta tag i utmaningarna
Take action.png h 250?h=250

Ta tag i utmaningarna

Det lönar sig att ta tag i problemen medan de ännu är små. Arbetstagarens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet kan stödas genom att aktivt uppmärksamma problem, föra dessa på tal och hitta lösningar. Tidigt stöd utgör en del av gott chefsarbete och ledarskapet i vardagen.

Därtill behövs ett fungerande samarbete mellan cheferna, arbetstagarna och företagshälsovården. Genom samarbete kan man effektivt förebygga sjukfrånvaron och förtidspensioneringar.

Visste du

Bland de som svarade på Elos arbetsgemenskapsenkät önskar var tredje att chefen vid behov skulle ingripa mer aktivt i arbetsgemenskapens problem.

Visste du

Bland de som svarade på Elos arbetsgemenskapsenkät önskar var tredje att chefen vid behov skulle ingripa mer aktivt i arbetsgemenskapens problem.


Så identifierar du arbetsbelastning

Arbetsbelastning är inte enbart något negativt. Lämplig belastning stöder arbetstagarens arbetsförmåga och hälsa. Skadliga belastningsfaktorer kan dock uppstå på vilken arbetsplats som helst. Ett centralt redskap för hanteringen av arbetets belastningsfaktorer är en systematisk utredning och bedömning av dessa.

Läs mer

Så visar du tidig omsorg och för ärendet på tal

Samtal för tidigt stöd är ett konfidentiellt samtal mellan chefen och arbetstagaren där man talar om problemen i arbetet. Genom samtalet söker man lösningar för att få arbetet att fungera i ett så tidigt skede som möjligt då chefen börjar oroa sig för arbetstagaren.

Läs mer

Modifiera arbetet

Det lönar sig att planera modifieringen av arbetet genom samarbete på arbetsplatsen redan innan det uppstår ett akut behov. Genast man lägger märke till att arbetstagaren har utmaningar med arbetsförmågan är det bra att ta i bruk avtalade metoder. I ju tidigare skede arbetet kan modifieras desto snabbare kan troligtvis situationen lösa sig på ett positivt sätt för alla parter.

Läs mer


I situationer där arbetstagaren…

Då arbetstagaren inte vet vad som förväntas av hen ska arbetsuppgiften och målsättningarna förtydligas.


Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Vilka är de viktigaste målsättningarna i ditt arbete?
• Hur väl har du uppnått målsättningarna i ditt arbete?
• Behöver du min hjälp för att precisera målsättningarna i ditt arbete?
• Vill du ha mer eller mindre stöd av mig i ditt arbete?
• Upplever du att du får tillräcklig respons gällande ditt arbete?

Då arbetstagaren inte kan säkerställer du orientering och klargör utbildningsbehovet.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Finns det uppgifter i ditt arbete som känns svåra?
• Behöver du ytterligare orientering? I vad?
• Hur upplever du att du lär dig bäst?
• Hur skulle man bäst kunna hjälpa dig?

Då arbetstagaren inte klarar av genomför du arbetsarrangemang och/eller skaffar arbetsverktyg.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur fungerar de nuvarande arbetsarrangemangen för dig?
• Vad skulle förbättra ditt arbete?
• Vad anser du att man borde göra?

Då arbetstagaren inte ids ingriper du och ger vid behov en varning.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur har du uppnått målsättningarna i ditt arbete?
• Vad hindrar dig från att lyckas i arbetet?
• Vilka förändringar kan du själv göra?
• På skalan 1-10, hur nöjd är du med ditt arbete?

Då arbetstagaren gör för mycket:
• Sätt gränser för arbetet
• Dela ansvaret mer
• Ta i bruk en arbetspartner
• Dela expertens kompetens mer
• Erbjud arbetsvägledning

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Vad skulle jag som chef kunna göra för att ditt arbete skulle gå bättre?
• Saknar du hjälp eller coaching i någon av dina arbetsuppgifter?
• Hur skulle vi kunna utveckla samarbetet i vårt team?
• På skalan 1-5, hur nöjd är du med ditt arbete?
• På skalan 1-5, hur mycket stress upplever du?
• Vilka arbetsuppgifter tar upp din arbetstid?
• Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?
• Vilka arbetsuppgifter kunde man överge?

Då arbetstagaren inte förmår:
• Samarbeta med företagshälsovården
• Bedöm arbetstagarens prestation i arbetet
• Ordna företagshälsovårdsrådgivning
• Modifiera arbetet
• Klargör rehabiliteringsmöjligheter

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur ser du på din egen situation?
• Vilka arbetsuppgifter går bra?
• Vilka arbetsuppgifter går inte bra?
• Vad skulle hjälpa dig att fortsätta arbeta?

Dela den här sidan