PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeTa tag i utmaningarna
Stöd arbetsförmågan genom att modifiera arbetet
Muokkaa työtä

Stöd arbetsförmågan genom att modifiera arbetet

Målet med att modifiera arbetet är att hitta en lösning på individuella utmaningar med arbetsförmågan. Kartläggning av olika möjligheter redan på förhand på arbetsplatsen möjliggör snabba åtgärder. Det är även bra att komma ihåg att underlättat arbete kan ha mer hälsofrämjande effekter än sjukfrånvaro. I planeringen och det praktiska genomförandet av modifieringen av arbetet är arbetstagarna och företagshälsovården de viktigaste samarbetsparterna.

Varför lönar det sig att modifiera arbetet? Eftersom det minskar sjukfrånvaro , förebygger arbetsoförmåga och stöder arbetstagaren att orka i arbetet

På den här sidan har vi samlat material om hur man i företaget på förhand kan bereda sig på modifiering av arbetet och hurudana metoder för modifieringen som finns.

Klicka här för att få ytterligare information om modifiering av arbetet

Mångsidiga modifieringsmöjligheter av arbetet minskar sjukfrånvaro och ökar å andra sidan betydligt återgången till arbete efter långa sjukfrånvaron. 

(Johansson m.fl. 2006; Hultin m.fl. 2010; Dellve m.fl. 2016)

Klicka här för att få ytterligare information om modifiering av arbetet

Mångsidiga modifieringsmöjligheter av arbetet minskar sjukfrånvaro och ökar å andra sidan betydligt återgången till arbete efter långa sjukfrånvaron. 

(Johansson m.fl. 2006; Hultin m.fl. 2010; Dellve m.fl. 2016)


Material för modifierat arbete

När är det aktuellt att modifiera arbetet?

Ibruktagande av verksamhetsmodell för anpassat arbete

Hur förutspår du modifiering av arbetet

Metoder för att modifiera arbetet

Hur diskuterar jag med arbetstagaren om modifiering av arbetet?

Dela den här sidan