PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV

Verktyg och material för hantering av arbetsförmåga


Vi har skapat en verktygslåda för arbetsförmåga för att hjälpa dig och din arbetsplats i ledningen av arbetsförmågan. I vår verktygslåda hittar du olika verktyg och material som hjälp för ledningen av arbetsförmågan.


Risk-indicator-results.svg h 250?h=250

Bekanta dig med riskindikatorn för ledning av arbetsförmågan

Personalens arbetsförmåga är en kritisk framgångsfaktor för företaget. Med riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan identifierar du riskerna gällande personalens arbetsförmåga i ditt företag och med hjälp av den skräddarsydda rapporten kan du rikta åtgärderna proaktivt och effektivt. Du behöver endast cirka 10 minuter för att gå igenom indikatorn.

Bekanta dig med riskindikatorn


Led prestationen

En god arbetsprestation föds inte av sig själv utan förutsätter aktiv ledning av chefen och deltagande av arbetstagarna, särskilt i förändringssituationer. Prestationen lyckas inte alltid och då måste chefen fundera vad det beror på. Behövs det t.ex. mer handledning? En framgångsrik ledning av arbetsprestationer stöder även arbetstagarnas arbetsförmåga.

Läs mer

Ta tag i utmaningarna

Det lönar sig att ta tag i problemen medan de ännu är små. Arbetstagarens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet kan stödas genom att aktivt uppmärksamma problem, föra dessa på tal och hitta lösningar. Tidigt stöd utgör en del av gott chefsarbete och ledarskapet i vardagen. 

Läs mera


Tue osatyökykyistä

Stöd av partiellt arbtesför person

Trots god ledning av prestationen och arbetsförmågan kan vem som helst få tillfälligt eller bestående nedsatt arbetsförmåga. Genom att stöda tidig återgång till arbetet efter sjukfrånvaro kan man förebygga förlängda problem med arbetsförmågan och ökad risk av arbetsoförmåga. Åtgärder som stöder arbetsförmågan kan även direkt minska kostnader för företaget.

Läs mer

Dela den här sidan