PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeLed prestationen
En lyckad ledning av förändring upprätthåller arbetsförmågan
Förändring - page

En lyckad ledning av förändring upprätthåller arbetsförmågan

Förändring är det nya normala i företag. De flesta människor har dock en längtan efter varaktighet, ramar och en trygg situation. Attityden till förändringen avgör om den har negativ inverkan på vår arbetsförmåga. Chefen har en avgörande roll i genomförandet och framgången avseende förändringen. Ledning av förändring förutsätter förberedelse och utveckling av den egna kompetensen.

På den här sidan har vi sammanställt material om ledningen av förändringar.

Visste du?

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att över 40 % av de svarande vill öka arbetsplatsens gemensamma reflektion över förändringarnas inverkan på sitt arbete.

Visste du?

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att över 40 % av de svarande vill öka arbetsplatsens gemensamma reflektion över förändringarnas inverkan på sitt arbete.


Material för ledning av förändringar

Så här förbereder du dig inför förändringar

Så här genomför du förändringen i praktiken

Tips för en lösningscentrerad förändringsdiskussion

Testa din förändringsfärdighet

aiheesta-sanottua

Chefens uppgift i förändringar är att skapa en stabil grund att stå på. Chefen lyfter fram varför förändringen görs och vart man är på väg. Under resans gång blir det ofta oklart.

Susanna Kalavainen, TTL 2017

Dela den här sidan