PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
Home
Stöd av partiellt arbtesför person
Tue osatyökykyistä

Stöd av partiellt arbtesför person

Det är mänskligt att arbetstagarnas arbetsförmåga råkar ut för utmaningar under karriären. Trots att arbetsförmågan är nedsatt finns det vanligtvis mycket arbetsförmåga kvar. Företaget och särskilt chefen har en viktig roll i att stöda arbetsförmågan och att hitta lösningar.

En omtänksam atmosfär möjliggör stöd av arbetsförmågan även i de mest utmanande situationerna. Den stöder arbetstagarens motivation och vilja att återgå till arbetet även efter lång sjukfrånvaro. Vid utdragen sjukfrånvaro försvåras återgången till arbetet och risken för bestående arbetsoförmåga ökar. Det är alltså en effektiv metod att stöda återgången till arbetet för att minska kostnaderna i samband med arbetsoförmåga.

Klicka här för att få ytterligare information om partiell arbetsförmåga

Utdragen eller upprepad sjukfrånvaro ökar risken för bestående arbetsoförmåga. Med aktiva stödåtgärder för arbetsförmågan kan man dock på arbetsplatsen stöda fortsatt arbete och å andra sidan påskynda återgången till arbetet efter sjukfrånvaro.

Effektiva stödåtgärder för arbetsförmågan är bl.a.:
Med hjälp av modifiering av arbetet kan man minska sjukfrånvaro (Ervasti 2020) och påskynda återgången till arbetet (Johansson m.fl. 2006; Hultin m.fl. 2010; Dellve m.fl. 2016).
Användning av partiell sjukdagpenning stöder återgången till arbetet och orken i arbetet (Kausto m.fl. 2012, 2014; Viikari-Juntura m.fl. 2012, 2017)

Klicka här för att få ytterligare information om partiell arbetsförmåga

Utdragen eller upprepad sjukfrånvaro ökar risken för bestående arbetsoförmåga. Med aktiva stödåtgärder för arbetsförmågan kan man dock på arbetsplatsen stöda fortsatt arbete och å andra sidan påskynda återgången till arbetet efter sjukfrånvaro.

Effektiva stödåtgärder för arbetsförmågan är bl.a.:
Med hjälp av modifiering av arbetet kan man minska sjukfrånvaro (Ervasti 2020) och påskynda återgången till arbetet (Johansson m.fl. 2006; Hultin m.fl. 2010; Dellve m.fl. 2016).
Användning av partiell sjukdagpenning stöder återgången till arbetet och orken i arbetet (Kausto m.fl. 2012, 2014; Viikari-Juntura m.fl. 2012, 2017)


Stöd av personen som återgår till arbetet

Det lönar sig att påbörja stödandet av återgången till arbetet redan då arbetstagaren går på längre sjukledighet. Stödandet av återgången till arbetet består ofta av en kedja åtgärder, där även företagshälsovården har en viktig roll.

Det viktigaste i stödandet av återgången till arbetet är en regelbunden kontakt under sjukfrånvaron.

Läs mer

Stöd av person i arbetsprövning

Arbetsprövning är en av de mest använda formerna av arbetspensionsrehabilitering. Med hjälp av arbetsprövning kan man hjälpa arbetstagaren att återgå till arbetslivet efter en lång sjukfrånvaro. Chefen har en viktig roll i att stöda personen i arbetsprövning och i uppföljningen av situationen.

Läs mera


Dela den här sidan