PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeStöd av partiellt arbtesför person
Stöd av person i arbetsprövning
työkokeilussa tukeminen

Stöd av person i arbetsprövning

Målet med arbetsprövningen är att arbetstagaren återgår till arbetsuppgifter som är lämpliga för hälsotillståndet och arbetsförmågan. Under arbetsprövningen arbetar arbetstagaren med underlättad arbetstid, som extra arbetstagare, vid sidan av den egentliga personalstyrkan.

Det lönar sig att lägga tid på planeringen av arbetsuppgifterna och arbetssätten under arbetsprövningen, dvs. på rehabiliteringsplanen, för att prövningen ska vara så målinriktad och lyckad som möjligt.​ Arbetstagaren och arbetsgivaren planerar tillsammans arbetsprövningen på den egna arbetsplatsen. Det lönar sig även att använda sig av företagshälsovårdens kunskap i planeringen.

Det är viktigt att komma överens om en regelbunden uppföljning av arbetsprövningen vid företagshälsovården. Det är även bra om chefen följer upp arbetsprövningen och håller tät kontakt med arbetsprövaren.​

Visste du det här om arbetsprövning?

Arbetsprövning är den mest populära metoden för yrkesinriktad rehabilitering. År 2019 återgick eller fortsatte 77 % av personerna till arbetet efter avslutad rehabilitering vid Elo.

Visste du det här om arbetsprövning?

Arbetsprövning är den mest populära metoden för yrkesinriktad rehabilitering. År 2019 återgick eller fortsatte 77 % av personerna till arbetet efter avslutad rehabilitering vid Elo.


Material för att stöda personen i arbetsprövning

Chefens stöd i den yrkesinriktade rehabiliteringens olika skeden

Chefens åsikter behövs i beslut om yrkesinriktad rehabilitering

Dela den här sidan