PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeTa tag i utmaningarna
Så identifierar du arbetsbelastning
sector.svg h 250?h=250

Så identifierar du arbetsbelastning

Lämplig belastning på arbetsplatsen främjar arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Skadlig belastning kan förekomma i vilket arbete eller på vilken arbetsplats som helst och kan ha skadlig inverkan på vilken arbetstagare som helst. Vanligtvis orsakas skadlig belastning av dålig organisering av arbetet eller dålig social atmosfär på arbetsplatsen.

Långvarig skadlig stress och belastning i arbetet kan leda till utmattning. Därför är identifiering av och ingripande i belastning viktiga färdigheter hos chefen.

Visste du


Bland de som svarade på Elos arbetsgemenskapsenkät upplever var femte (17 %) tämligen eller väldigt mycket skadlig stress.

Visste du


Bland de som svarade på Elos arbetsgemenskapsenkät upplever var femte (17 %) tämligen eller väldigt mycket skadlig stress.


Material gällande arbetsbelastning

Material gällande arbetsbelastning

Belastningsfaktorer kopplade till arbetsinnehåll

Belastningsfaktorer kopplade till arbetsgemenskapens funktion

Dela den här sidan