PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeLed prestationen
Feedback Forum
message1

Responsen är en viktig del i ledningen av prestationen

Responsens uppgift är att rikta arbetets grundläggande uppgifter och avtalade målsättningar och att hjälpa arbetstagarna att utvecklas i sitt eget arbete. Genom positiv respons uppmuntrar och motiverar du arbetstagarens självförtroende som stöder arbetet. Respons som ges på rätt sätt och i rätt tid stöder även arbetstagarnas arbetsförmåga.

Visste du

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att cirka en tredjedel av de som svarade skulle vilja ha mer respons av sina chefer.

Visste du

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att cirka en tredjedel av de som svarade skulle vilja ha mer respons av sina chefer.


Material för responssamtal

Så utvecklar du responskulturen

Så ger du respons

Hur tar jag emot konstruktiv respons?

Testa dina responsfärdigheter

aiheesta-sanottua

Det finns ingen positiv eller negativ respons – det finns endast bra eller dåligt given respons.
All väl given respons är bra och konstruktiv eftersom den hjälper oss att utvecklas och utveckla arbetsutförandet.

Ahonen - Lohjaja-Ahonen: Palaute kuuluu kaikille (2014)

Dela den här sidan