PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeStöd av partiellt arbtesför person
Stöd av personen som återgår till arbetet
työhön paluun tuki

Stöd av personen som återgår till arbetet

Stöd av återgång till arbete utgör en del av modellen för tidigt stöd. Ett lyckat stöd av återgången till arbetet sänker arbetstagarens tröskel för att återvända till arbetet, påskyndar återgången efter sjukfrånvaro och stärker viljan att stanna kvar i arbetet. Stödandet av återgången till arbetet hjälper även att sänka arbetsgivarens kostnader för långvariga sjukfrånvaron.

På den här sidan har vi samlat material om olika alternativ för återgången till arbetet och om hur man kan stöda personen som återgår till arbetet.

Klicka här för ytterligare information om stöd vid återgång till arbetet

Arbetsplatsens regelbundna kontakt med den sjukskrivna personen, utnyttjande av en person som samordnar återgången till arbetet och företagshälsovårdens ergonomiska arbetsplatsbesök minskar arbetsoförmågans längd.

Källa: TTL: Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit– työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit

Klicka här för ytterligare information om stöd vid återgång till arbetet

Arbetsplatsens regelbundna kontakt med den sjukskrivna personen, utnyttjande av en person som samordnar återgången till arbetet och företagshälsovårdens ergonomiska arbetsplatsbesök minskar arbetsoförmågans längd.

Källa: TTL: Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit– työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit


Material för stöd av återgång till arbetet

Tre vägar för återgång till arbetet

Hur stöder jag en person som återgår till arbete

Dela den här sidan