PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
Home
Kartlägg situationen

Identifiera riskerna gällande personalens arbetsförmåga

Möjliggör framgång för ditt företag även i fortsättningen genom proaktiv ledning av arbetsförmågan. Åtgärderna riktas på bästa möjliga sätt då du identifierar riskerna gällande personalens arbetsförmåga och utvecklingsbehovet av ditt företags tillvägagångssätt. En välmående personal är ditt företags viktigaste resurs och resultatfaktor. Det tar bara circa 10 minuter att kartlägga riskerna gällande ledningen av arbetsförmågan i ditt företag.

Tykyri animation with sound

Recognize

Identifiera riskerna i tid

Elos riskindikator gällande ledningen av arbetsförmågan ger dig en exakt rapport om ditt företags nuvarande situation samt utvecklingsförslag baserat på denna. Med dess hjälp kan du proaktivt rikta åtgärderna där de behövs mest. På så sätt förebygger du eventuella utmaningar gällande arbetsförmågan.

Productivity

Förbättra arbetsförmågan och produktiviteten

Effekterna av ledningen av arbetsförmågan syns direkt i företagets produktivitet. En motiverad personal är engagerad i sitt arbete och sin arbetsgivare. Kostnader för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga hålls även under kontroll.

Develop

Utveckla ledningen av arbetsförmågan

Då riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan utarbetades tog man del av information om företagens utmaningar gällande ledningen av arbetsförmågan och resultatinriktade lösningar som Elo under flera års tid samlat in. Utnyttja tipsen i ditt eget företags utvecklingsarbete.