PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
HomeLed prestationen
Handledning stöder framgång i arbetet
Handledning_page

Handledning stöder framgång i arbetet

Med hjälp av handledningen lär nya arbetstagare känna sin arbetsplats och dess verksamhet och praxis, arbetsplatsens människor och arbetet samt relaterade förväntningar. Chefen ansvarar för att varje arbetstagare får en tillräcklig handledning. Kom även ihåg att handleda arbetstagare som återvänder till arbetet efter en lång frånvaro eller då arbetstagarnas arbetsuppgifter ändras. En lyckad handledning stöder en god arbetsförmåga.

På den här sidan har vi sammanställt material om handledningen.

Visste du?

Arbetstagarnas erfarenhet av en lyckad handledning var relaterad till:

- anknytning till arbetsgemenskapen
- arbetets betydelse
- arbetsnöjdhet
- god arbetsförmåga

(Nuori Mieli-undersökningen 2018, Elo & Arbetshälsoinstitutet)

Visste du?

Arbetstagarnas erfarenhet av en lyckad handledning var relaterad till:

- anknytning till arbetsgemenskapen
- arbetets betydelse
- arbetsnöjdhet
- god arbetsförmåga

(Nuori Mieli-undersökningen 2018, Elo & Arbetshälsoinstitutet)


Handledningsmaterial

Vad ska handledningen innefatta

Så här handleder du stegvis

Chefernas minneslista för handledningen

Handledning av unga arbetstagare

Dela den här sidan